Jesteś tutaj

Pracownia Testów Wysiłkowych

Pracownia Testów Wysiłkowych wykonuje badania wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz na cykloergometrze rowerowym, z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Cambridge Heart. Badania są wykonywane u chorych hospitalizowanym w Klinice, u pacjentów przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej oraz u chorych z innych Klinik naszego Szpitala, w tym u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby i nerek oraz u potencjalnych żywych dawców nerek. Pracownia dysponuje również zestawem firmy Geratherm służącym do badania ergospirometrycznego.

Na wyposażeniu Pracowni znajduje się nowoczesny defibrylator.

Testy wysiłkowe odbywają się pod nadzorem wyszkolonego personelu medycznego: lekarzy-specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz pielęgniarki lub technika elektrokardiografii, co pozwala zapewnić pacjentom odpowiednią jakość badania, komfort i bezpieczeństwo. Pracownia jest klimatyzowana.

W Pracowni jest wykonywanych rocznie około 800 badań.

 

Pracownia Testów Wysiłkowych mieści się na II piętrze (winda), w pokoju nr 109, tel. 22 502 14 80

Kierownik Pracowni Testów Wysiłkowych:

Dr n. med. Krzysztof Jankowski

Lekarze uprawnieni do wykonywania testów wysiłkowych:

dr n. med. Krzysztof Jankowski

dr n. med. Piotr Bienias

dr n. med. Agnieszka Kaźmierczak

dr n. med. Magdalena Koczaj-Bremer

dr Marcin Koć

dr Ewa Ożdżeńska-Milke

Zespół techniczek i pielęgniarek:

starszy technik elektrokardiografii Edyta Giermaziak

starszy technik elektrokardiografii mgr Anna Pruszyńska