Jesteś tutaj

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

 

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej jest nowoczesnym oddziałem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, w którym znajduje się 8 łóżek monitorowanych i 4 łóżka z nadzorem telemetrycznym. W OIOK jest hospitalizowanych ponad 600 chorych rocznie. Są to pacjenci z ostrą zatorowością płucną, zaburzeniami rytmu serca, zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca oraz z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Oddział jest wyposażony zgodnie z obowiązującymi standardami: nowoczesne stanowiska monitorowania, nadzór telemetryczny, przenośny aparat echokardiograficzny oraz aparat do zdjęć radiologicznych. Na wyposażeniu OIOK znajduje się ponadto nowoczesny respirator umożliwiający opiekę nad pacjentami z niewydolnością oddechową i bronchoskop. W OIOK możliwe jest pełne monitorowane hemodynamiczne, prowadzenie respiratoroterapii jak i stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. W przypadku zaawansowanej niewydolności serca opornej na leczenie moczopędne możliwe jest zastosowanie ultrafiltracji

Doświadczony zespół oraz nowoczesne wyposażenie techniczne OIOK umożliwiają leczenie chorych w stanach zagrożenia życia i rozwiązywanie skomplikowanych problemów kardiologicznych.

W skład Zespołu OIOK wchodzą pracownicy Kliniki:

  • Dr hab. n. med. Michał Ciurzyński (Kierownik OIOK)

  • Dr n. med. Piotr Bienias

  • Dr Marzanna Paczyńska

  • Dr n. med. Magdalena Koczaj Bremer

  • Dr Marcin Koć

  • Dr Zuzanna Rymarczyk

  • Ponadto w zespole pracują lekarze szkolący się w Klinice

Telefony

Kierownik OIOK - (22) 502-17-55

Pokój lekarski - (22) 502-17-72

Punkt pielęgniarski - (22) 502-17-33

Pielęgniarka koordynująca mgr Ewa Zadrożna - (22) 502-17-51