Jesteś tutaj

Pracownia Hemodynamiki

 

Pracownia powstała w 2012 roku po generalnym remoncie zabytkowego budynku Kliniki i została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt (cyfrowy system angiograficzny – Philips Healthcare Allura Xper Series FD20C) do zabiegów kardiologicznych oraz angiologicznych.

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi Pracownia wykonuje dużą gamę zabiegów diagnostycznych i leczniczych:

  • Zabiegi związane z diagnostyką, leczeniem Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej i nadciśnienia płucnego:

Diagnostykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (angiografia tt. płucnych)

Diagnostykę nadciśnienie płucnego (cewnikowanie prawych jam serca)

Zabiegi implantacji filtrów czasowych i stałych do żyły głównej dolnej

Zabiegi angioplastyki balonowej tętnic płucnych 

  • Zabiegi związane z diagnostyką i leczeniem krążenia wieńcowego oraz wad serca
  • Diagnostykę inwazyjną choroby wieńcowej (koronarografia)

Diagnostykę zmian granicznych stwierdzonych w trakcie koronarografii (zwężenia 40-70%), przy pomocy oceny gradientu przezwężeniowego - FFR, IFR 

Diagnostykę kardiologiczną u pacjentów kwalifikowanych do transplantacji nerek, wątroby

Diagnostykę inwazyjną u pacjentów z wadami serca

Zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA)

Leczenie ostrych zespołów wieńcowych chorych hospitalizowanych w Szpitalu np. w Klinkach zabiegowych

  • Zabiegi przeskórnej angioplastyki tętnic nerkowych (PTA)


 

 

Zarówno zabiegi diagnostyczne, jaki i terapeutyczne wykonywane są w większości z dostępu od tętnicy promieniowej, rzadziej od tętnicy ramiennej i w niewielkim odsetku od pachwiny (tętnicy udowej, < 5%).

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM posiada stałą współpracę z Kliniką Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Poradni Kardiologicznej Kliniki działa Punkt Konsultacyjny Pracowni Hemodynamiki, w którym odbywa się kwalifikacja pacjentów do planowych zabiegów kardiologicznych i angiologicznych

Rejestracja poradni: tel. + 48 22 502 18 76, +48 22 502 16 87, +48 22 502 13 96

  

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Pracownią Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 
 

Pracownia Hemodynamiki:

Kierownik Pracowni

Dr n. med. Marek Roik – adiunkt, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog – Tel. +48 5021112

Skład zespołu lekarskiego:

Dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec – adiunkt, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr Dominik Wretowski – asystent, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr Andrzej Łabyk – asystent, specjalista chorób wewnętrznych

Dr med. Katarzyna Irzyk - asystent, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka zabiegowa:

Mgr Anna Jakrzewska-Adamczyk

Mgr Magdalena Szczypińska

Technik rentgenodiagnostyki:

Mgr Jolanta Otulak

Michał Potępa

Kontakt:

Tel. +48 22 502 18 78,

Fax: + 48 22 502 13 63 ( zgłoszenia do zabiegów)

Tel. całodobowy

(kwalifikacja pacjentów do pilnych zabiegów kardiologicznych i angiologicznych):

+48 22 502 17 72, 502 17 33, kom. 507 121 347

Adres email: kchwk@wum.edu.pl, hemodynamika_lindleya@wum.edu.pl