Jesteś tutaj

Dydaktyka

Zespół Oddziałów Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii stanowi bazę dydaktyczną dla studentów I Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko- Dentystycznego, Farmaceutycznego, Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a także dla studentów kierunku Logopedii Ogólnej i Klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego .

Prowadzone są zajęcia dla następujących kierunków studiów:

Lekarski III rok – choroby wewnętrzne

Stomatologia III rok – choroby wewnętrzne

Stomatologia II rok - medycyna ratunkowa

Analityka Medyczna IV rok - propedeutyka medycyny klinicznej  

Higiena Stomatologiczna I rok – propedeutyka chorób wewnętrznych

Higiena Stomatologiczna III rok – organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Pielęgniarstwo II rok – kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne

Audiofonologia I rok – kwalifikowana pierwsza pomoc

Logopedia I rok – kwalifikowana pierwsza pomoc

Elektroradiologia II rok – diagnostyka elektromedyczna

 

 

Konspekty seminariów - do pobrania: