Strona główna


Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

UWAGA STUDENCI !!! ZASADY KSZTAŁCENIA 2021/22 W ZAKŁADCE

DYDAKTYKA

- PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ


 Pawilon Kliniki, 2013 r.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ośrodek nasz ma swoją siedzibę w historycznej kolebce warszawskiej medycyny uniwersyteckiej – Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindley’a.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 39 łóżek, 12 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Rocznie w ośrodku leczonych jest ponad 2500 chorych, w tym ponad 200 chorych z potwierdzoną ostrą zatorowością płucną i innymi ostrymi i przewlekłymi chorobami krążenia płucnego miedzy innymi nadciśnieniem płucnym o etiologii zakrzepowo zatorowej i nadciśnieniem płucnym w przebiegu chorób tkanki łącznej.

Na terenie Kliniki utworzono referencyjne Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus mające na celu opiekę nad chorymi z zatorowością płucną i zakrzepicą żylną. W ramach projektu wykonano generalny remont i rozbudowę ponad 100. letniego budynku Kliniki (patrz zdjęcia). Było to możliwe dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia, a także dzięki wsparciu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dużej aktywności organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Uruchomienie nowoczesnego ośrodka wpłynęło na poprawę opieki nad tą grupą chorych oraz wzmocniło potencjał naukowy i dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Ośrodek dysponuje Oddziałem Kardiologicznym, Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziałem Internistycznym, Oddziałem Geriatrycznym oraz pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych i Ergospirometrii, Hemodynamiki, Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych) i ponadto prowadzi kilka poradni specjalistycznych (Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Przeciwzakrzepowa).

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe przede wszystkim są związane z diagnostą i leczeniem chorych z zatorowością płucną. W tej grupie stosujemy nie tylko terapię farmakologiczną, ale również w wybranych przypadkach wykorzystujemy zaawansowane metody kardiologii inwazyjnej np. przezskórną embolektomię tętnic płucnych z wykorzystaniem systemu do trombektomii mechaniczno-reolitycznej (ktyteria kwalifikacyjnie i kontakt celem skierowania chorego - w formacie pdf), wszczepiamy stałe i czasowe filtry do żyły głównej dolnej. Rzadkim odległym powikłaniem ostrej zatorowości płucnej jest nadciśnienie płucne o etologii zakrzepowo zatorowej (chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH). W klinice prowadzimy pełną diagnostykę chorych z podejrzeniem CTEPH, a także wykonujemy plastyki balonowe tętnic płucnych u chorych z potwierdzonycm CTEPH, nie zakwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego. Zabiegi wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych metod wewnątrznaczyniowego obrazowania (FFR/IVUS/OCT) co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność tych zabiegów.

Dla pacjentów z żylną chorobą zatorowo-zakrzepową stworzono specjalny program opieki w ciągu pierwszych kilku miesięcy po epizodzie zatorowości. Tym pacjentom służy pomocą w dalszym leczeniu Poradnia Przeciwzakrzepowa.

Ważnymi nurtami zainteresowań jest ocena przebudowy układu sercowo-naczyniowego u chorych wysokiego ryzyka np. chorobami tkanki łącznej, chorych z cukrzycą, zespołem metabolicznym, otyłością olbrzymią, przewlekłą chorobą nerek, a także u osób w wieku podeszłym. Współpracujemy w kwalifikacji chorych do przeszczepienia narządów (głównie wątroby, nerek i trzustki).

Klinika zapewnia nie tylko diagnostykę i leczenie pacjentów z różnymi chorobami układu sercowo naczyniowego. Miedzy innymi leczymy inwazyjnie pacjentów z różnymi postaciami choroby wieńcowej w tym z ostrym zespołami wieńcowymi. Szczególną grupę stanowią chorzy z zaawanasowaną przewlekłą chorobą nerek (z eGFR <30ml/min). Dzięki dużemu doświadczeniu Zespołu oraz posiadanej nowoczesnej aparaturze (miedzy innymi system do rotablacji) zarówno planowe jaki pilne zabiegi plastyk tt wieńcowych cechują się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem, w tym jedynie niewielkim ryzykiem wystąpienia nefropatii pokontrastowej. Leczymy chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. W przypadku oporności na leczenie farmakologiczne w Klinice istnieje możliwość zastosowania ultrafiltracji i innych form leczenia nerkozastępczego.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, diabetologii, angiologii, hipertensjologii. Kierownikiem Kliniki jest prof. Piotr Pruszczyk, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii.

Klinika zaangażowana w dydaktykę zarówno przed jak i podyplomową. Prowadzimy zajęcia z chorób wewnętrznych m.in. dla studentów Wydziału Lekarsko – Dentystycznego. W Klinice organizowane są mi.in szkolenia w zakresie echokardiografii, elektrokardiografii. Od kilku lat Klinika organizuje konferencje naukowo szkoleniowe dla lekarzy praktyków. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 300 lekarzy. Posiadamy akredytacje i prowadzimy specjalizacje w ramach rezydentur i wolontariatu z chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii i geriatrii. 

Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki jest aktywne Studenckie Koło Naukowe ZATOR (opiekun dr hab. med. Piotr Bienias) - strona SKN ZATOR na facebooku.

Korzystając ze stron Kliniki dowiecie się Państwo więcej o nas, naszej historii, naszej teraźniejszości, codziennej pracy. 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Kryteria kwalifikacyjne i kontakt262.2 KB
PDF icon Roik M. 201493.97 KB