Jesteś tutaj

Pracownia Echokardiograficzna


Zespół:

Zespół Pracowni:

Kierownik Naukowy Kursów z Echokardiografii: Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

Kierownik Pracowni Echokardiograficznej: Dr n. med. Katarzyna Kurnicka

Dr n. med. Barbara Lichodziejewska

Dr Sylwia Goliszek

Dr Katarzyna Grudzka

Dr Marcin Krupa

Współpraca:

Dr hab. med. Michał Ciurzyński

Dr hab. med. Maciej Kostrubiec

Dr Olga Dzikowska-Diduch


Pielęgniarka: Klaudia Gałecka, Dominika DulnyO nas:

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA

Pracownia Echokardiograficzna jest jednostką posiadającą najwyższy stopień akredytacji C. W ciągu roku wykonywanych jest tu ponad 3000 badań przezklatkowych oraz badania przezprzełykowe i próby z dobutaminą. Pracownia wyposażona jest w 4 nowoczesne aparaty echokardiograficzne: Philips Healthcare IE 33 i Epiq 7 oraz aparaty przenośne Philips Healthcare CX 50 i Vivid Q firmy GE Healthcare. Wszystkie aparaty posiadają możliwość obrazowania dwuwymiarowego, metodą doplera kolorowego, spektralnego oraz tkankowego. Nowoczesne głowice umożliwiają również obrazowanie trójwymiarowe zarówno w badaniu przezklatkowym jak i przezprzełykowym.

W Pracowni wykonywane są badania u pacjentów hospitalizowanych w naszej Klinice oraz wszystkich klinikach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, a także ambulatoryjnie u pacjentów Poradni Kardiologicznej, Nadciśnienia Tętniczego, Przeciwzakrzepowej, Transplantacyjnej i Nefrologicznej naszego Szpitala.

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi i nowoczesnemu sprzętowi pod kontrolą badania przezprzełykowego wykonywane są również przezskórne zabiegi zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II oraz drożnego otworu owalnego.

Działalność diagnostyczna Pracowni jest dynamiczna - realizowane są tutaj programy naukowe dotyczące chorych z zatorowością płucną, otyłością olbrzymią, twardziną układową, toczniem układowym, pacjentów przed i po przeszczepieniu narządów (wątroby, nerek, trzustki) oraz dystrofiami mięśniowymi.

Jednocześnie obok działalności diagnostycznej realizowana jest działalność edukacyjna. Od 2005 roku Pracownia Echokardiograficzna zajmuje się organizowaniem kursów doskonalących w zakresie echokardiografii w ramach szkolenia podyplomowego. Od kilku lat jesteśmy również współorganizatorami warsztatów doskonalących w ramach Polskiej Szkoły Echokardiografii.

 


 


KONTAKT:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarsko - Stomatologiczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, 
ul. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa

Pracownia Echokardiograficzna,
Pawilon Nr 3, parter

tel.: 22 502 17 96, 22 502 17 68
fax: 22 502 12 71 
e-mail: kursyecho@wp.pl

ZałącznikWielkość
Image icon zdj_3d_mvtvav_tee.jpg39.41 KB