Jesteś tutaj

PEITHO

PEITHO (Pulmonary Embolism THrombolysis Study) to zorganizowanie przez badaczy, międzynarodowe, wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, porównawcze badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia pojedynczym dożylnym bolusem tenekteplazy w porównaniu z leczeniem standardowym stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną oraz współistniejącymi echokardiograficznymi i laboratoryjnymi cechami dysfunkcji prawej komory serca.

Dzięki wspólnej międzynarodowej inicjatywie badaczy oraz organizacji „Assistance Publique des  Hopitaux de Paris” z Francji, i co pragniemy mocno podkreślić bez sponsorowania przez przemysł farmaceutyczny, powstał protokół oraz doprowadzono do przygotowania organizacyjnego badania PEITHO. Organizatorzy badania zapewniają ubezpieczenie chorych, elektroniczną internetową bazę danych, randomizację chorych oraz leki. Jednakże dysponując bardzo ograniczonymi środkami i prowadząc badanie niesponsorowane przez przemysł farmaceutyczny ani badacze, ani ośrodki biorące udział w badaniu PEITHO nie otrzymymują wynagrodzenia. Badanie PEITHO zostało zorganizowane w celu wyjaśnienia istniejących od lat kontrowersji związanych z leczeniem trombolitycznym chorych z submasywną zatorowością płucną tj. przebiegającej z zachowanym ciśnieniem systemowym, ale ze stwierdzanymi echokardiograficznymi cechami dysfunkcji prawej komory. Zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi chorzy ci początkowo leczeni są heparynami, jednakże u części z nich dochodzi do pogorszenia stanu klinicznego i konieczności zastosowania bardziej agresywnej terapii obejmującej użycie leków trombolitycznych lub embolektomii. Mimo, że śmiertelność wewnątrzszpitalna chorych z submasywną zatorowością płucną wynosi około 10-15%, to dotychczasowe badania nie pozwoliły na wyodrębnianie podgrupy chorych wysokiego ryzyka, u których należy zastosować leczenie trombolityczne jeszcze przed pogorszeniem stanu. W ostatnim okresie wykazano, że podwyższone stężenie troponin sercowych u chorych z zatorowością płucną jest istotnym niezależnym czynnikiem obciążającym rokowanie. Badanie PEITHO ma ocenić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia tenekteplazą w porównaniu z leczeniem standardowym stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną oraz współistniejącymi echokardiograficznymi cechami dysfunkcji prawej komory serca i podwyższonym stężeniem troponin sercowych.

W badaniu będzie uczestniczyło około 150 ośrodków w 12 krajach (Holandia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Słowenia, Czechy, Grecja, Portugalia, Wielka Brytania). W całym badaniu planowane jest włączenie około 1000 pacjentów. W Polsce będzie włączonych do badania około 100 pacjentów w 9 ośrodkach.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY